Varje år i december står trend- och insiktsrapporterna som spön i backen. Många av dem baseras på data, några verkar mest resoneras fram. I källkritiska tider som dessa vill vi slå ett slag för LinkedIns transparens, då de publicerat sina spaningar för år 2020 baserat på data från egna plattformen d v s vad medlemmarna pratar om samt vad tillfrågade samarbetspartners och företag svarat. Ödmjukt säger de själva att de “inte kan lova att deras förutsägelser för 2020 blir helt rätt men 58% av dem inför 2019 var korrekta”. 

Tid är kvalitet
Vi vill jobba mindre, ha flexibla arbetstider samtidigt som vi alltmer börjar ifrågasätta varför vi jobbar. Alltfler företag testar kortare arbetsveckor eller arbetstid – möjligheten att äga sin egen tid upplevs som allt viktigare. 

Psykisk hälsa på agendan
Det är inte längre tabu att prata om depressioner och utbrändhet. Vår psykiska hälsa har inte bara stor påverkan på vårt egna liv, men också en allt större påverkan på kostnaderna för samhälle och företag. Det är allt viktigare för oss att kunna stänga av och fokusera när distraktionerna i vardagen blir allt större. 

Hållbarhet mer aktuellt än någonsin
Nedräkningen för 2030 tar fart och hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare. Kan vi verkligen fortsätta äta kött? Flyga? Vi ser att konsumtionsmönster förändras och att infrastrukturer kring konsumtion förändras. Klimatmötet i Glasgow i November 2020 kommer vara viktigt för vår framtida miljö men redan nu ser vi hur företag och tjänster börjar anpassa sitt erbjudande: hur kan vi t ex försäkra oss och våra tillhörigheter vid en miljökatastrof, och till vilket pris? Vem tar risken (och därmed ersättningskostnaderna) när sannolikheten för bränder och översvämningar ökar? Hur kommer det påverka oss, vår miljö, vår framtid? 

Från högtflygande enhörningar till konkreta zebror
Eran för entreprenörskungarna som vi känner dem är över, och därmed ser vi slutet på investeringar för en tillväxt som kanske/kanske inte kommer någon gång i framtiden. I kölvattnet av Enhörningarna växer istället en ny typ av entreprenörer fram; zebror. Dessa företag har ofta kvinnliga grundare och har fokus på att lösa konkreta problem genom att bygga hållbara och lönsamma affärer som växer i en takt som är hanterbar. 

Dominerande drakar fortsätter dela data
2019 var året då gemene man började förstå hur de stora digitala drakarna dominerar vår digitala värld. Ju mer deras dominans och hantering av data ifrågasätts, desto mer vi får upp ögonen och användarna kommer kräva än mer transparens. Vi har redan sett hur användarnas makt om information börjar svänga efter GDPR. 2020 blir året då datasäkerhet blir allt viktigare. 

Och vad tänker vi på Heroes då?
Om allt detta kommer att hända 2020 vet vi inte men vi är övertygade om att det är viktigare än någonsin att leda och fatta beslut utifrån datadrivna beslut: med både kvalitativ och kvantitativ data, tolkade insikter samt att arbeta iterativt. Det ger möjligheter att följa upp och kunna agera snabbare i tider med snabbrörliga strömningar som snabbt kan få stor påverkan på omvärlden och affären.

P.s. Ett annat sätt att försöka förutspå framtiden är att titta på Simpsons. 1995 förutspådde de iWatch. Det var innan smartphone lanserades…

Källor: https://www.linkedin.com/pulse/big-ideas-2020-facebook-amazon-netflix-more-business-trends-roughol/

https://nypost.com/2019/12/17/the-simpsons-turns-30-heres-every-time-the-show-predicted-the-future/