I en affärsdriven verksamhet är det lätt att tro att alla jobbar mot samma mål, men en undersökning från Harvard Business Review visade att endast 55% av mellancheferna kunde namnge en av företagets topp 5 prioriteringar. Detta samtidigt som 60% av medarbetarna tyckte att företaget var svaga i genomförandet. Då kanske det inte är så konstigt att det är svårt att nå målen, genomföra förändringar och förflytta företag?

Vi tänker att man kan börja med att se över dessa tre punkter:

Undvik strategy overload
Se till att ni har en (1) övergripande strategi som utgår från kundupplevelsen och som tydligt visar hur de olika funktionerna bidrar till samma mål. Inte respektive funktion var för sig, utan hur de stärker varandra i företagets strävan att nå sin målbild. Bryt ner den i strategiska prioriteringar som omfattar hela företaget, och som alla funktioner bidrar till att jobba för istället för att skapa silostrategier och riskera en PowerPoint-fest.

Pro tip: Förenkla den övergripande strategin och gör den visuellt attraktivt så det blir en karta och kompass för alla chefer och medarbetare att ha som guidning i vardagen. 

Mot samma mål i agil form
Mål och syfte måste vara tydligt förankrat i alla led, för hur ska en agil organisation kunna agera i enlighet med strategin om målbilden och prioriteringarna är luddiga? Vi nyttjar bäst det agila arbetssättets många fördelar t ex förmågan att snabbt kunna anpassa sig till nya förutsättningar och agera på möjligheter om alla är med på tåget.

Kommunikation på mottagarens villkor
Hjälper det med ännu mer kommunikation? Vår bild är att det oftast inte här problemet ligger. Det handlar inte om HUR MYCKET vi kommunicerar utan VAD vi kommunicerar. Och i vad vi kommunicerar handlar det om att göra det enkelt för mottagaren och tydligt visa hur allt hänger ihop.